Welkom

Welkom op de website van hengelaarsvereniging “Het Simmetje” Diepenheim.

************ BELANGRIJKE WIJZIGING LEDENADMINISTRATIE ! ***********

Sportvisserij Nederland zal begin november 2016 de contributie incasseren namens HSV Het Simmetje.

Het bijhouden van alle mutaties, het maken van de incassobestanden, het registreren van de betalingen en daarnaast het sorteren van alle vispassen met de daarbij behorende boekjes en overige stukken kostte onze vereniging veel tijd, geld en energie.

Het bestuur heeft daarom besloten om gebruik te maken van de service ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.

Klik hier om te zien wat dit voor u betekent

 


 

Enquête viswedstrijden senioren

In de jaarvergadering is aangegeven dat we een enquête over de georganiseerde wedstrijden zullen houden onder de leden van onze vereniging. Op deze manier hopen we meer inzicht te krijgen in wat onze leden vinden van de wijze waarop de diverse wedstrijden momenteel worden georganiseerd. Door de uitkomsten mee te nemen in het organiseren van toekomstige wedstrijden, hopen wij natuurlijk op een grotere deelname.

Daarom willen wij u allen vragen een paar minuten tijd te nemen om deze enquête in te vullen. Dit kan via onderstaande link.

Enquete-2016

Hartelijk dank namens de wedstrijdcommissie.


 

Op deze site vind je veel informatie over o.a. wedstrijdvissen senioren, jeugd vissen, geschiedenis van onze vereniging en andere zaken welke betrekking hebben op de sportvisserij.

Wilt u vissen in de volgende wateren:

  • Ballastput
  • Schipbeek
  • Berkel
  • Bolksbeek
  • Twentekanaal

Of één van de vele andere wateren in heel Nederland? Word dan lid van hengelaarsvereniging “Het Simmetje” Diepenheim.

Wij zijn één van de voordeligste hengelsportverenigingen van Oost-Nederland!! U bent dan tevens in het bezit van de VISPAS waarmee u mag vissen op alle wateren in Nederland die zijn opgenomen in het waterboekje.

Voor jeugd tot en met 13 jaar (die op 1 januari van het visjaar nog géén 14 jaar oud zijn) EN VANAF 2015: ook voor SENIOR-leden onder de 18 jaar (die op 1 januari van het visjaar nog géén 18 jaar oud zijn) gelden gereduceerde prijzen (zie ook onze website).

Daarnaast kunt u ook mee doen aan onze wedstrijden.