Geschiedenis

scannen0002

 

Het Simmetje is opgericht te Diepenheim op 23 september 1934 en is eigenaar van de Ballastput gelegen in de gemeente Berkelland, groot 1.176 ha.

De eerste bijeenkomst was bij de heer W. Brinkers thuis op 20-9-1934. Aanwezig waren de heren: W. Brinkers, J. Visbeen, B.J. Wolbers, G.J. van de Haar, G.J. Nijhuis, M. Wolbers, P.J. Visher, R. Bussink, B. Damveld, J. Wolbers, E. Izaks en M. Izaks.

Voorlopig bestuur op 3-9-1934:

  • J. Visbeen – voorzitter,
  • W. Brinkers – secretaris,
  • J. Wolbers – penningmeester.

De naam `het Simmetje` komt van de heer Visbeen. De contributie destijds was Fl. 1,25 per kaart. De 1ste wedstrijd werd op 7 oktober 1934 gehouden in de haven van Markelo.

Tijdens een spoedvergadering op 1-2-1935, werd besloten het kanaal te pachten tussen de Markelose- en de Stokkumerbrug, waarborg Fl. 50.00 voor beschadiging.

Op 8-1-1938 werd voor het eerst gesproken over aankoop van de Ballastput. Op 17-7-1940 werden de Ballastput, de heidegrond + dennenbomen (waar later het bungalowpark “de Dennenhoek” ) aangekocht voor een bedrag van Fl. 200.00 + 20 cent zegel. De akte werd getekend bij de wed. E. Wassink-Dieperink café te Noordijk.

Op 20-9-1952 werden de heidegrond en de dennenbomen verkocht aan G.H. Kolkman en zn. te Gelselaar voor Fl. 457.55.

Foto’s beginjaren

Foto’s 40-jarig bestaan

Foto’s 50-jarig bestaan

Foto’s Ballastput